ABOUT THE COLLEGE

FEEDBACK FROM STUDENTS ABOUT THE COLLEGE

शैक्षणिक वर्ष(*)
शैक्षणिक वर्ष

वर्ग(*)
Please type your class name.

रोल नंबर(*)
Invalid roll no.

 
विद्यार्थ्यांनी खालील पर्याय निवडून आपला अभिप्राय नोंदवावा .

१. महाविद्यालयाच्या कार्यालयातील कर्मचारी सहकार्यशील व मदत करणारे आहेत.(*)
महाविद्यालयाच्या कार्यालयातील कर्मचारी सहकार्यशील व मदत करणारे आहेत.

२. महाविद्यालयाच्या ग्रंथालयातील कर्मचारी सहकार्यशील व मदत करणारे आहेत.(*)
महाविद्यालयाच्या ग्रंथालयातील कर्मचारी सहकार्यशील व मदत करणारे आहेत.

३. महाविद्यालयातील ग्रंथालय, संगणक विभाग किंवा विविध विभागतील इंटरनेटची सुविधा
समाधानकारक आहे.(*)
महाविद्यालयातील ग्रंथालय, संगणक विभाग किंवा विविध विभागतील इंटरनेटची सुविधा समाधानकारक आहे.

४. ग्रंथालयातील अभ्यासक्रमाची क्रमिक पुस्तके तसेच संदर्भ ग्रंथ पुरेशे आहेत.(*)
ग्रंथालयातील अभ्यासक्रमाची क्रमिक पुस्तके तसेच संदर्भ ग्रंथ पुरेशे आहेत.

५. प्रयोगशाळांमधील विविध उपकरणे कार्यरत आहेत.(*)
प्रयोगशाळांमधील विविध उपकरणे कार्यरत आहेत.

 
६. महाविद्यालयात विद्यार्थीनी व विद्यार्थ्यांना स्वतंत्र दालने आहेत.(*)
महाविद्यालयात विद्यार्थीनी व विद्यार्थ्यांना स्वतंत्र दालने आहेत.

७. महाविद्यालयात स्वच्छता गृहे पुरेशी आहेत व त्यांची नियमित स्वच्छता केली जाते.(*)
महाविद्यालयात स्वच्छता गृहे पुरेशी आहेत व त्यांची नियमित स्वच्छता केली जाते.

८. महाविद्यालयात स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था आहे.(*)
महाविद्यालयात स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था आहे.

९. महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींचे वेळेत निराकरण केले जाते.(*)
महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींचे वेळेत निराकरण केले जाते.

१०. महाविद्यालयातील अध्यापन व मार्गदर्शन यांचा फायदा तुमच्या शैक्षणिक,
सामाजिक व भावनिक विकासात होतो (*)
महाविद्यालयातील अध्यापन व मार्गदर्शन यांचा फायदा तुमच्या शैक्षणिक, सामाजिक व भावनिक विकासात होतो

 
११. शिकण्याकरीता आणि प्रगतीसाठी महाविद्यालय तुम्हाला संधी उपलब्ध करुन देते.(*)
शिकण्याकरीता आणि प्रगतीसाठी महाविद्यालय तुम्हाला संधी उपलब्ध करुन देते.

१२. शिक्षक तुम्हाला अपेक्षित कौशल्य तसेच पाठयक्रम व अभ्यासक्रम निष्पत्तीबद्दल सूचीत करतात का ?(*)
शिक्षक तुम्हाला अपेक्षित कौशल्य तसेच पाठयक्रम व अभ्यासक्रम निष्पत्तीबद्दल सूचीत करतात का ?

१३. महाविद्यालयातील शिक्षक तुम्हाला दिलेल्या कामाचा (गृहपाठाचा) वेळोवेळी पाठपुरावा करतात का ?(*)
महाविद्यालयातील शिक्षक तुम्हाला दिलेल्या कामाचा (गृहपाठाचा) वेळोवेळी पाठपुरावा करतात का ?

१४. महाविद्यालय अध्ययन-अध्यापन प्रकियेची देखरेख, पुनरावलोकन व निरंतर गुणवत्ता सुधार
मध्ये विद्याथ्र्यांना अंतर्भुत करण्याचा प्रयत्न करते.(*)
१महाविद्यालय अध्ययन-अध्यापन प्रकियेची देखरेख, पुनरावलोकन व निरंतर गुणवत्ता सुधार मध्ये विद्याथ्र्यांना अंतर्भुत करण्याचा प्रयत्न करते.

१५. महाविद्यालय / शिक्षक विद्यार्थी केंद्रित पध्दतीचा उपयोग करतात, जसे अनुभवातून शिक्षण,
सहभागातून शिक्षण आणि अध्ययन-अनुभवाच्या समस्यांचे निराकरण करणे.(*)
महाविद्यालय / शिक्षक विद्यार्थी केंद्रित पध्दतीचा उपयोग करतात, जसे अनुभवातून शिक्षण, सहभागातून शिक्षण आणि अध्ययन-अनुभवाच्या समस्यांचे निराकरण करणे.

१६. महाविद्यालय / शिक्षकांकडून विद्यार्थ्यांना रोजगार / नौकरी मिळविण्यासाठी व्यवहार कौशल्य,
जीवन कौशल्य आणि रोजगार योग्यता कौशल्य चे आकलन करण्याचा किंवा समजावण्याचा प्रयत्न होता का ?(*)
महाविद्यालय / शिक्षकांकडून विद्यार्थ्यांना रोजगार / नौकरी मिळविण्यासाठी व्यवहार कौशल्य, जीवन कौशल्य आणि रोजगार योग्यता कौशल्य चे आकलन करण्याचा किंवा समजावण्याचा प्रयत्न होता का ?

 
१७. शिकवितांना शिक्षक किती प्रमाणात LCD Projector अथवा इतर उपकरणांचा उपयोग करतात.(*)
शिकवितांना शिक्षक किती प्रमाणात LCD Projector अथवा इतर उपकरणांचा उपयोग करतात.

१८. आपल्या महाविद्यालयात अध्ययन-अध्यापन प्रक्रियेची एकुण गुणवत्ता खूप चांगली आहे.(*)
आपल्या महाविद्यालयात अध्ययन-अध्यापन प्रक्रियेची एकुण गुणवत्ता खूप चांगली आहे.

१९. महाविद्यालयातील सोयी-सुविधांमध्ये आणखी सुधार करण्यासाठी तीन सूचना लिहा.

(अ)
Please type your sugesstion.

(ब)
Please type your sugesstion.

(क)
Please type your sugesstion.

  

Research Papers

Quick Links

Contact Us

Yashwantrao Chavan Shikshan Prasarak Mandal’s  Dadasaheb Digambar Shankar Patil Arts, Commerce and Science College Mhasawad Road,

Erandol – 425109, Dist. Jalgaon State : Maharashtra India.

Telephone: (02588) 244254, 244314 Fax: 02588-244254

Contact Us

Yashwantrao Chavan Shikshan Prasarak Mandal’s Dadasaheb Digambar Shankar Patil Arts, Commerce and Science College Mhasawad Road,

Erandol – 425109, Dist. Jalgaon State : Maharashtra India.

Telephone: (02588) 244254, 244314 Fax: 02588-244254.

 

 

 

holy bible