ABOUT THE INSTITUTION

प्रिय पालक,
यशवंतराव चव्हाण शिक्षण प्रसारक मंडळाचे दादासाहेब दिगंबर शंकर पाटील कला,
वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयाची स्थापना १९७१ साली झाली. विद्यार्थ्यांमध्ये
सर्वांगिण विकास घडवून त्यांना रोजगारक्षम बनविणे हे महाविद्यालयाचे प्रमुख
उदिष्ट आहे. महाविद्यालयातील अध्ययन-अध्यापन प्रक्रियेत योग्य तो सुधार
होऊन ती अधिक प्रभावी बनविण्यासाठी तसेच महाविद्यालयातल सोयी-सुविधांबाबत
पालकांचे मत व सूचना जाणून घेण्यासाठी सदर नमुना बनविलेला आहे. आपले नांव व
माहिती गोपनीय ठेवण्यात येईल.

पालकांचे नांव(*)
Please type parent name.

मोबाईल नं(*)
Invalid mobile no.

विद्यार्थ्याचे नांव(*)
Please type student name.

FEEDBACK FROM PARENTS ABOUT THE INSTITUTION

शैक्षणिक वर्ष(*)
शैक्षणिक वर्ष

वर्ग(*)
Please type your class name.

रोल नंबर(*)
Invalid roll no.

 
पालकांनी खालील पर्याय निवडून आपला अभिप्राय नोंदवावा .

१. प्रवेश प्रक्रिया(*)
प्रवेश प्रक्रिया

२. महाविद्यालयातील सोयी व सुविधा(*)
महाविद्यालयातील सोयी व सुविधा

३. महाविद्यालयातील कामकाज करण्याची पध्दती.(*)
महाविद्यालयातील कामकाज करण्याची पध्दती.

४. कॅन्टीन सुविधा(*)
कॅन्टीन सुविधा

५. ग्रंथालय सुविधा(*)
ग्रंथालय सुविधा

 
६. महाविद्यालयातील इतर सुविधा(*)
महाविद्यालयातील इतर सुविधा

७. खेळ व सांस्कृतिक सुविधा(*)
खेळ व सांस्कृतिक सुविधा

८. विद्यार्थी समुपदेशन व मार्गदर्शन सुविधा(*)
विद्यार्थी समुपदेशन व मार्गदर्शन सुविधा

९. महाविद्यालयातील माहिती व संप्रेषणाच्या वापर(*)
महाविद्यालयातील माहिती व संप्रेषणाच्या वापर

१०. शैक्षणिक शिस्त (वेळेवर तासिका, प्रात्यक्षिके व इतर)(*)
शैक्षणिक शिस्त (वेळेवर तासिका, प्रात्यक्षिके व इतर)

 
११. महाविद्यालयातील परीक्षा घेण्याच्या पध्दती(*)
महाविद्यालयातील परीक्षा घेण्याच्या पध्दती

१२. महाविद्यालयातील विद्यार्थीनींसाठीची सुरक्षितता(*)
शिक्षक तुम्हाला अपेक्षित कौशल्य तसेच पाठयक्रम व अभ्यासक्रम निष्पत्तीबद्दल सूचीत करतात का ?

 
१३. महाविद्यालयातील अध्ययन-अध्यापन प्रक्रियेत व सोयी-सुविधांमध्ये सुधार
करण्यासाठी तीन सूचना लिहा.

(अ)
Please type your sugesstion.

(ब)
Please type your sugesstion.

(क)
Please type your sugesstion.

  

Research Papers

Quick Links

Contact Us

Yashwantrao Chavan Shikshan Prasarak Mandal’s  Dadasaheb Digambar Shankar Patil Arts, Commerce and Science College Mhasawad Road,

Erandol – 425109, Dist. Jalgaon State : Maharashtra India.

Telephone: (02588) 244254, 244314 Fax: 02588-244254

Contact Us

Yashwantrao Chavan Shikshan Prasarak Mandal’s Dadasaheb Digambar Shankar Patil Arts, Commerce and Science College Mhasawad Road,

Erandol – 425109, Dist. Jalgaon State : Maharashtra India.

Telephone: (02588) 244254, 244314 Fax: 02588-244254.

 

 

 

holy bible